logo | RehabLine - Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης, ορθοπεδικά, Κύπρος

Γάντι Saebo Glove | RehablineΤο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο δεν επηρεάζει μόνο τη σωματική λειτουργία, αλλά και την ψυχική υγεία και την αυτονομία του ατόμου που το υφίσταται. Μπορεί λοιπόν να αλλάξει πολλαπλά την ποιότητα ζωής του ατόμου. Για όσους έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο, η αποκατάσταση της σωματικής τους λειτουργίας αποτελεί πρωταρχικό στόχο.

Περίπου το 80% των εγκεφαλικών επεισοδίων αφήνουν κάποια προσωρινή ή μακροχρόνια αναπηρία και η πάρεση σε ένα από τα χέρια είναι συχνό φαινόμενο. Ανάλογα με την βαρύτητα του επεισοδίου, ο ασθενής μπορεί να αντιμετωπίζει αδυναμία του χεριού, σπαστικότητα, απώλεια λειτουργικότητας, δυσκολία στη λαβίδα και στην ικανότητα να πιάνει και να αφήνει αντικείμενα.

Η ανάκτηση της λειτουργικότητας του χεριού είναι κρίσιμη γιατί επιτρέπει στο άτομο να αποκτήσει ξανά αυτονομία στην καθημερινότητά του, να μπορεί να εκτελεί καθημερινές κινήσεις, όπως να ντυθεί, να φάει, να χειρίζεται αντικείμενα, να ανοίγει ντουλάπια, να γράφει, και πολλά άλλα που κάνουμε χωρίς να διανοούμαστε πώς θα ήταν η καθημερινότητα αν ξαφνικά δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε.

Γάντι Saebo για αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο

Το Saebo Glove είναι ένα θεραπευτικό «γάντι» αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, που βοηθά τον χρήστη να εξασκείται στη διάρκεια της αποκατάστασης, προκειμένου να ανακτήσει την καθημερινή του αυτονομία.

Είναι σχεδιασμένο ώστε να βοηθά τον χρήστη, μέσω ελατηρίων, να ανοίγει και να κλείνει το χέρι και τα δάχτυλα. Το γάντι προσαρμόζεται στο χέρι με ρυθμιζόμενους ιμάντες στον καρπό και στα δάχτυλα και ρυθμιζόμενα ελατήρια, ώστε να παρέχει άνεση και καλή εφαρμογή, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη.

Νευροπλαστικότητα και γάντι Saebo

Το γάντι Saebo λειτουργεί με βάση την αρχή της νευροπλαστικότητας, η οποία είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να αναδιοργανώνεται και να δημιουργεί νέες νευρικές συνδέσεις μετά από μια εγκεφαλική βλάβη. Παρέχοντας εξωτερική υποστήριξη και βοήθεια στο χέρι, το γάντι συμβάλει στην επανεκπαίδευση του εγκεφάλου, στην ενδυνάμωση των νευρικών διαδρομών και στην ανάκτηση της κινητικότητας. Μέσω της επαναλαμβανόμενης χρήσης και στοχευμένων ασκήσεων θεραπείας, ο χρήστης μπορεί σταδιακά να ανακτήσει δύναμη, συντονισμό και έλεγχο στο επηρεασμένο χέρι.

Τα οφέλη από τη χρήση του Saebo Glove

Η χρήση του Saebo Glove συμβάλλει με πολλούς τρόπους στην αποκατάσταση της κινητικότητας του χεριού:

  1. Βελτιώνει τη δεξιότητα του χεριού: Το γάντι Saebo διευκολύνει τον χρήστη να ανοίγει το χέρι του (έκταση του αντίχειρα και των δακτύλων) και τον υποβοηθά στη λαβή και στην αποδέσμευση. Έτσι συμβάλει στην επανεκπαίδευση ώστε ο χρήστης να ανακτήσει τη λεπτή κινητικότητα και τις δεξιότητες του χεριού του.
  2. Αυξάνει την αυτονομία: Το Saebo Glove μπορεί να χρησιμοποιείται και πέραν των ασκήσεων αποκατάστασης, για να υποστηρίξει την καθημερινή λειτουργία του χρήστη. Έτσι τον βοηθά να είναι πιο αυτόνομος όταν χρειάζεται να πιάσει και να συγκρατήσει αντικείμενα, ακόμη και πριν ανακτήσει πλήρως την κινητικότητα του χεριού του.
  3. Εμψυχώνει και δίνει κίνητρο: Με τη χρήση του Saebo Glove, ο χρήστης υποστηρίζεται άμεσα στην κίνησή του κι αυτό του δίνει κίνητρο να συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης, να συμμετέχει σε αυτό ενεργά, και να βλέπει άμεσο αποτέλεσμα από τις ασκήσεις.
  4. Βελτιώνει την ποιότητα ζωής: Η ανάκτηση της κινητικότητας του χεριού σημαίνει πως ο χρήστης μπορεί να έχει μια ομαλή καθημερινότητα, να συνεχίσει τις δραστηριότητες που του αρέσουν, να έχει φυσιολογική κοινωνική ζωή, αλλά και να αισθάνεται καλύτερα ψυχολογικά.
  5. Είναι ευέλικτο και εύχρηστο: Το Saebo Glove είναι απλό στη χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Είναι ένα θεραπευτικό μέσο που μπορεί ο χρήστης να αρχίσει να χρησιμοποιεί στο νοσοκομείο και να συνεχίσει στο σπίτι, ή και εκτός σπιτιού.

Προσφέροντας εστιασμένη υποστήριξη με απλό τρόπο, το Saebo Glove βοηθά τα άτομα που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο να ανακτήσουν την κινητικότητα του χεριού τους, να επιστρέψουν σε φυσιολογική καθημερινή ζωή και να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες του εγκεφαλικού. Παράλληλα, το γάντι Saebo είναι ένα πρακτικό και εύχρηστο μέσο αποκατάστασης για τον γιατρό, τον φυσιοθεραπευτή ή τον ίδιο τον πάσχοντα. Μπορείτε να βρείτε το Saebo Glove στην Rehabline.