210 67 40083 (Αθήνα) | 2310 557530 (Θεσσαλονίκη) | +357 2231 3285 (Κύπρος) info@rehabline.gr

Silicon Cosmetics

Movement and cosmetic rehabilitation are the major factors that concern any amputee using a prosthetic limb. Most prosthetic device users, are not content with the rehabilitation of movement and functions that were lost due to the amputation, but also require the proper cosmetic rehabilitation, so that their new prosthesis looks like a real limb.

The advancements of silicon technology in the last 15 years have allowed the recreation of almost all anatomical characteristics of the amputated limb to the new prosthesis.

Rehabline is one of the few prosthetics and orthotics rehabilitation clinics in Europe with a specialized cosmetic silicon laboratory on-site, applying “Siliconeskin” technology for the cosmetic reconstruction of upper and lower extremities, based on the anatomical features of each user.

Skin wound and burn rehabilitation
REHABLINE, in collaboration with the best manufacturers of special elastic compression bandages, provides integrated, clinically tried solutions in the field of quick skin wound and burn rehabilitation.

Those special elastic bandages are tailor-made for each user, for ultimate fit and comfort, always according to the needs of their recovery program.

This range of innovative bandages includes products for all body parts and all levels of rehabilitation. All products in this range are discrete and can be easily worn underneath the clothes, without affecting the appearance or the movements of the user.

Κοσμητική σιλικόνης | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης