210 67 40083 (Αθήνα) | 2310 557530 (Θεσσαλονίκη) | +357 2231 3285 (Κύπρος) info@rehabline.gr

Upper Extremity Prosthetics

Prosthetic limbs – upper extremity prosthetics can be used for all levels of amputation, from shoulder to fingers, including the shoulder, elbow and wrist joints.
The use of upper extremity prosthetics focuses on two main goals:

  • To restore the external appearance of the user and
  • To restore the user’s functionality and ability to perform specific movements.

There are five rehabilitation options using prosthetic limbs:

  • Cosmetic rehabilitation
  • Body-powered prosthesis
  • Electric-powered prosthesis
  • Prosthesis designed for specific activities
  • Hybrid prosthesis

Each of the above options represents a different level of intervention and requires a different way of control by the user. Rehabline is staffed with specialized prosthetists that will help you choose the appropriate prosthetic limb – device to fulfill your needs.

Προσθετική άνω άκρων | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης
Προσθετική άνω άκρων | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης