210 67 40083 (Αθήνα) | 2310 557530 (Θεσσαλονίκη) | +357 2231 3285 (Κύπρος) info@rehabline.gr

Rehabline enters 3D Era

REHABLINE introduces you to the first 7-axis prosthetic and orthotic robotic machine in the Balkans.

It is used for the construction of prosthetic limbs and orthotic devices such as:

  • Transtibial sockets,
  • Transfemoral sockets,
  • Kyphosis and scoliosis braces (Boston, Cheneau, DDB, PEP),
  • AFO braces,
  • KAFO braces,
  • Protective helmets
Αποκατάσταση δερματικών τραυμάτων και εγκαυμάτων | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης

Production Process

You can watch below the entire process for the construction of orthotic braces and artificial limbs:

1. 3D Scanning

Scan allows fast three-dimensional capture of any body point on the computer without the use of gypsum, reducing patient suffering and increasing the accuracy of measures.

2. Processing

Our team uses two kinds of software (Cube and Rodin 4d Neo) to process the 3D scanning by making any necessary modifications.

3. Simulation

Through the software, simulation of the final construction is carried out in order to identify any problematic points.

4. Production

The 7 axes of the robotic machine provide maximum precision to the final result.