logo | RehabLine - Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης, ορθοπεδικά, Κύπρος

Τα εγκεφαλικά επεισόδια βρίσκονται ανάμεσα στις 3 συχνότερες αιτίες θανάτου στις ΗΠΑ, αλλά κυρίως αποτελούν την πρώτη συχνότερη αιτία μακροχρόνιας αναπηρίας. Όσοι επιζούν από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ο κίνδυνος επανάληψης αυξάνει, όπως και η πιθανότητα επακόλουθης σοβαρής αναπηρίας.  Ωστόσο, οι ιατρικές και τεχνολογικές εξελίξεις κάνουν πλέον ευκολότερη την αποκατάσταση των πασχόντων.  Η εργοθεραπεία, ιδιαίτερα, είναι αποτελεσματικός τρόπος αποκατάστασης της κινητικότητας αλλά και περιορισμού του κινδύνου για μελλοτικούς κινδύνους.

Για τους επιζήσαντες από εγκεφαλικό επειδόσιο, η θεραπεία συχνά περιλαμβάνει «επανεκπαίδευση» ή «επαναπρογραμματισμό» του εγκεφάλου μετά από κάποια νευρολογική ζημιά. Καθώς μαθαίνουμε περισσότερα για τον συσχετισμό εγκεφάλου, μυών και συνδετικών ιστών, αναδεικνύεται όλο και πιο έντονα ο ρόλος καινοτόμων εργαλείων ερεθίσματος ως βασικό εργαλείο αποκατάστασης. Σήμερα, πολλοί πάσχοντες με παράλυση στα άνω άκρα βασίζονται σε γάντια αποκατάστασης και δυναμικούς νάρθηκες προκειμένου να αναστραφεί η ζημιά, να αποκατασταθεί η κινητικότητα και να μειωθεί ο πόνος μετά από ένα ισχαιμικό επεισόδιο.

Τα οφέλη από τη χρήση γαντιού ή δυναμικού νάρθηκα είναι πολλά κατά τη φάση της αποκατάστασης.

Προβλήματα που προκαλούνται από το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Ειδικά μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, οι επιζήσαντες μπορεί να πάσχουν από μειωμένη λειτουργικότητα, αδυναμία και σπαστικότητα. Η σπαστικότητα προκαλεί ακούσιες μυικές συσπάσεις στα χέρια και μπορεί να οδηγήσει σε βραχυχρόνια ή μακροχρόνθα παράλυση καθώς οι τένοντες και οι ιστοί γύρω από τους μύες συσπώνται σφιχτά.

Επίσης, επηρεάζεται η κίνηση του ανώτερου μέρους των άνω άκρων. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, οι επιζήσαντες χρησιμοποιούν τα άνω άκρα τους μόνο 3 ώρες την ημέρα περίπου.

Όσοι δεν υπέστησαν νευρολογικό τραύμα, χρησιμοποιούν το κύριο χέρι τους περίπου 9 ώρες ημερησίως. Σε αντίθεση, τις πρώτες 14 μέρες μετά από από το εγκεφαλικό επεισόδιο, οι πάσχοντες χρησιμοποιούν τα άνω άκρα τους ως 38 λεπτά στη διάρκεια 9 ωρών.

Η βράχυνση των μυών και συνδετικών ιστών ξεκινά ώρες ή μέρες μετά από το επεισόδιο. Η διατήρηση μιας βραχείας θέσης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα οδηγεί σε σχηματισμό ινώδους πρόσφυσης, απώλεια σαρκομερών και απώλεια της ικανότητας έκτασης των ιστών.

Υπάρχει ελπίδα μετά από το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Ευτυχώς, η σπαστικότητα αντιμετωπίζεται. Η κινητικότητα και ο μμυικός τόνος μπορούν να αποκατασταθούν με τη συμβολή της πλαστικότητας του ίδιου του εγκεφάλου, που είναι επίσης γνωστή ως νευροπλαστικότητα. Πρόκειται για την αξιοσημείωτη ικανότητα του εγκεφάλου να αναδιοργανωθεί και να δημιουργήσει νέες νευρωνικές συνδέσεις με βάση τις ατομικές εμπειρίες, τον τρόπο ζωής και το περιβάλλον του πάσχοντος. Ουσιαστικά, η νευροπλαστικότητα είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να επαναπρογραμματιστεί μέσω της εξάσκησης και της εργοθεραπείας.

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτές οι νευροπλαστικές αλλαγές, οι πάσχοντες συμμετέχουν σε ασκήσεις που βασίζονται στις δεξιότητες που είναι εξατομικευμένες και σταδιακά όλο και πιο απαιτητικές που μπορεί να απαιτούν ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, κι όχι απλά σε επαναληπτικές ασκήσεις χρήσης των χεριών τους.

Με τις ασκήσεις αυτές, οι φλοιικοί χάρτες διαρκώς αναδιαμορφώνονται όπως συμβαίνει στην καθημερινότητα με την εμπειρία και την εκμάθηση, ως απάντηση στη δραστηριότητα και τη συμπεριφορά του πάσχοντος. Ο εγκέφαλος λαμβάνει ερεθίσματα μέσα από τις εκπαιδευτικές ασκήσεις και αναδιοργανώνεται και σχηματίζει νέες συνδέσεις μεταξύ των άθικτων νευρώνων. Οι υγιείς ιστοί αναλαμβάνουν σταδιακά κάποιες από τις λειτουργίες των κατεστραμμένων περιοχών του εγκεφάλου.

Οι θεραπευτικές εναλλακτικές είναι περιορισμένες για τους πάσχοντες που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χέρι τους για λειτουργικές κινήσεις άδραξης και έκτασης. Στο σημείο αυτό συναντάμε τη σημαντικότερη συνεισφορά του δυναμικού νάρθηκα στην αποκατάσταση. Η εξάσκηση σε εργασίες με γάντι αποκατάστασης και δυναμικό νάρθηκα βελτιώνει τη λειτουργικότητα των άνω άκρων σε άτομα που πάσχουν από νευρολογικές βλάβες.

Ο δυναμικός νάρθηκας βοηθά στην «εκπαίδευση» του εγκεφάλου

Δυναμικός νάρθηκας SaeboFlex

Αν το χέρι και οι μύες του βραχίωνα δεν είναι πλέον λειτουργικά, είναι σημαντικό ο πάσχων να ξαναμάθει πρώτα τις βασικές κινήσεις, όπως να πιάνει και να αφήνει αντικείμενα. Μια συσκευή αποκατάστασης όπως το SaeboFlex κάνει τη διαδικασία αυτή ευκολότερη για πολλούς ασθενείς, ενώ την καθιστά δυνατή για πάσχοντες που δεν έχουν πλέον καθόλου λειτουργικότητα.

Για την ευρεία πλειοψηφία των επιζώντων από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, ειδικά για όσους πάσχουν από ατελή τραυματισμό του νωτιαίου μυελού. Δεν έχουν αρκετά δυναμική έκταση καρπού και/ή δαχτύλων, επομένως το χέρι δεν είναι λειτουργικό. Ένα γάντι αποκατάστασης όπως το SaeboFlex επιτρέπει δραστηριότητες άδραξης και έκτασης  σε ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή ημιπάρεση.  Ο δυναμικός νάρθηκας στην ουσία αντισταθμίζει σε κάποιο βαθμό τις εμβιομηχανικές αδυναμίες του πάσχοντος. Η όρθωση μιμείται την φυσιολογική λειτουργία του χεριού και βοηθά τον πάσχοντα να αδράξει και να αφήσει ένα αντικείμενο. Ο σκοπός είναι με την εξάσκηση να επανέλθει η λειτουργικότητα του χεριού, αλλά και να αποδευχθεί βλάβη και πόνος στις αρθρώσεις.

Οι δυναμικοί νάρθηκες βοηθούν στην αντιμετώπιση της συσπαστικότητας

Όταν οι επιζώντες από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο χάνουν την λειτουργικότητα των άνω άκρων τους, μερικές φορές χρησιμοποιείται άκαμπτος στατικός νάρθηκας για να διατηρεί το χέρι ακι τον καρπό σε ουδέτερη θέση και να αποφευχθεί η σύσπαση των μυών. Δυστυχώς, κάποιες έρευνες έχουν δείξει πως η στρατηγική αυτή δεν είναι αποτλεσματική, ενώ άλλες συνδέουν τη χρήση στατικού νάρθηκα με βλάβη των αρθρώσεων, χωρίς να αποφεύγεται τελικά η σύσπαση ως απώλεια της κίνησης λόγω μη φυσιολογικής βράχυνσης των μαλακών ιστών γύρω από τις αθρώσεις (επιδερμίδα, τένοντες, σύνδεσμοι, μύες, έλυτρα).

Ο ιδανικός νάρθηκας είναι δυναμικός και βοηθά την έκταση των μυών, τενόντων και συνδέσμων.  Η τεχνολογία του νάρθηκα επιτρέπει κατά κάποιο τρόπο την συσσώρευση ενέργειας ώστε ο πάσων από σπαστικότητα να μπορεί να εκτείνει το άκρο με άνεση και ασφάλεια, κάτι που του δίνει κίνητρο να συνεχίσει να ασκείται.

The splint’s energy-storing technology allows individuals suffering from spasticity to stretch comfortably and safely resulting in increased motivation and compliance.  Επιτρέπει στα δάχτυλα να κινούνται μέσω κάμψης που προκαλείται από μια αλληλουχία αντιδράσεων και αυξημένο τόνο.

Ο δυναμικός νάρθηκας επομένως μπορεί να εμποδίσει την σύσπαση των μυών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, αλλά και να περιορίσει τον πόνο στις αρθρώσεις, να προστατέψει τις αρθρώσεις, να εμποδίσει την εκδήλωση οιδήματος στους μυικούς ιστούς, να βοηθήσει την κίνηση των δαχτύλων και σταδιακά να επανατοποθετήσει τα δάχτυλα σε έκταση.

Κατά την αποκατάσταση, κάθε προσπάθεια επαναφοράς της δύναμης και της λειτουργικότητας είναι ανεκτίμητης αξίας. Η χρήση του γαντιού αποκατάστασης είναι πλέον αποδεδειγμένα ένα αποτελεσματικός τρόπος περιορισμού του πόνου και των επιπλοκών όσο οι πάσχοντες εστιάζουν στην ανάρρωσή τους. Επίσης ανοίγει νέες δυνατότητες για την αποκατάσταση της χρήσης των άκρων τους.

Γάντι Αποκατάστασης από εγκεφαλικό επεισόδιο για την βελτίωση της λειτουργικότητας του χεριού

Γάντι Saebo Glove | Rehabline

Γάντι αποκατάστασης SaeboGlove

Μετά από ένα εγκεφαλικό, είναι σημαντικό να διατηρούμε τους μύες ενεργούς ώστε να αποφευχθεί η ακαμψία και η βράχυνση των ιστών. Η δραστηριότητα επίσης βοηθά να διατηρηθούν ανοιχτές οι συνδέσεις εγκεφάλου-μυών και επιτρέπει θεραπευτικές μεθόδους με  αισθητηριακή διέγερση.

Η εργοθεραπεία, που αποτελεί σημαντικό μέρος της θεραπείας αποκατάστασης μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, συνήθως περιλαμβάνει βασικά στοιχεία όπως πετσέτες ή μικρά αντικείμενα που ο πάσχων μαθαίνει ξανά να πιάνει, να αφήνει, να συγκρατεί ή να χρησιμοποιεί σε βασικές εργασίες. Το γάντι αποκατάστασης, όπως το SaeboGlove, υποστηρίζει αυτές τις δραστηριότητες, καθώς διαθέτει ένα ενσωματωμένο σύστημα έντασης που βοηθά τον πάσχοντα να εκτείνει τα δάχτυλα και τον αντίχειρα μετά από την άδραξη. Αυτό το βοηθητικό ερέθισμα υποστηρίζει τις νευροπλαστικές αλλαγές που απαιτούνται για τον επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου.

 Κάποια από τα αποτελέσματα της θεραπείας με χρήση γαντιού αποκατάστασης περιλαμβάνουν:

  • Σημαντική βελτίωση στα τεστ ελέγχου και δύναμης του αγκώνα στη διάρκεια ασκήσεων έκτασης και άδραξης.
  • Μείωση των σπασμών του αρθρώσεων του καρπού, του ώμου και του αγκώνα στη διάρκεια των ασκήσεων αποκατάστασης
  • Βελτιωμένη κάμψη και απαγωγή
  • Υποστήριξη κατά την έκταση του χεριού και των δαχτύλων μετά από απώλεια της κινητικότητάς τους
  • Βελτιωμένη  κινητική ανάκαμψη
  • Βελτιωμένη δύναμη άδραξης / λαβής
  • Ενεργητική βελτίωση της συνολικής κινητικότητας των χεριών, ακόμη και με σχεδόν πλήρη επαναφορά λειτουργικότητας σε κάποιες περιπτώσεις.

Η εργοθεραπεία με ασκήσεις που εστιάζουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων βοηθούν εδώ και χρόνια τους επιζώντες από εγκεφαλικό επεισόδιο να επαναπρογραμματίσουν τον εγκέφαλό τους, να ενδυναμώσουν τους μύες τους, και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους μετά από νευρολογική βλάβη. Τα γάντια αποκατάστασης και οι δυναμικοί νάρθηκες προσφέρουν στους πάσχοντες το απαραίτητο ερέθισμα και τους στηρίζουν ώστε να σημειώνουν πρόοδο. Επίσης, προστατεύουν τις αρθρώσεις ενώ βελτιώνουν τη δύναμη και την κινητικότητα. Οι πάσχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γάντι αποκατάστασης και τον δυναμικό νάρθηκα όχι μόνο στη διάρκεια της εργοθεραπείας, αλλά και στην καθημερινότητά τους, ώστε να επανακτήσουν την αυτονομία τους αποτελεσματικότερα και να επωφεληθούν στο έπακρο από την θεραπεία αποκατάστασης.

ΠΗΓΗ: https://www.saebo.com