210 67 40083 (Αθήνα) | 2310 557530 (Θεσσαλονίκη) | +357 2231 3285 (Κύπρος) info@rehabline.gr

Ορθοστατοπεριπατιτούρες

Forearm Platforms for Nimbo

 • Constructed of lightweight aluminum
 • Height and depth adjustable
 • Handgrips extend forward or back, supinate, pronate and are angle adjustable
 • Contoured armrest with a flexible edge
 • Includes hook and loop fastener straps to prevent arms from slipping
 • Choice of mounting positions – inside or outside of the handlebar for lateral adjustment Spacers are included for additional lateral range
Nimbo 4-caster Rollator Pediatric 4 | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης

Pelvic Stabilizer

 • The pelvic stabilizer is adjustable in width and features back and lateral pads and a support belt It is recommended for users who have an asymmetrical posture when standing or walking and, therefore, cannot stay centered in the gait trainer
Pelvic Stabilizer | RehabLine- Αθλητικό προσθετικό μέλος - Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη,

4-Caster Rollator / Pediatric for NIMBO

 • Now available in 3 fun colors! (Extra large only available in black)
 • New smooth texture handgrip increases comfort
 • Reverse style aluminum walker that easily adjusts in height
 • 5″ Front and Rear wheels
 • Soft rubber wheels grip any surface and will not slide backwards
 • Durable Aluminum one-directional mechanism
 • One-directional override bracket allows for forward and reverse mobility
 • Easy to use front wheel swivel lock
 • Folds easily for transportation