210 67 40083 (Αθήνα) | 2310 557530 (Θεσσαλονίκη) | +357 2231 3285 (Κύπρος) info@rehabline.gr

Rollators

Nitro Elite CF, Carbon Fiber Rollator

 • Luxurious super lightweight carbon fiber frame
 • Frame weighs only 12 lbs for powerful performance with swift and effortless mobility
 • Opulent and removable zippered storage bag Unique bag attachment keeps bag securely in place when rollator is open or folded
 • Brake cable inside frame for added safety
 • Handle height easily adjusts with unique push button
 • Caster fork design enhances turning radius
 • Large 10” front casters allow optimal steering and rolling comfort
 • Easily fold with one hand to ultra-compact size for storage Handle is located on seat
 • Cross-brace design allows for side-to-side folding and added stability
 • Seat is durable and comfortable
 • EZ clip cane holder included
Squillo αμαξίδιο | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης

Nitro Euro-Style Rollator Walker

 • Attractive, Euro-style design
 • Brake cable inside frame for added safety
 • Handle height easily adjusts with unique push button
 • Back support height easily adjusts with tool-free thumb screw
 • Caster fork design enhances turning radius
 • Large 10″ front casters allow optimal steering and rolling comfort
 • Easily folds with one hand to ultra-compact size for storage
 • Handle is located on seat
 • Plastic clip holds the Nitro closed when frame is folded
 • Cross-brace design allows for side-to-side folding and added stability
 • Seat is durable and comfortable
 • Handsome and removable zippered storage bag Unique bag attachment keeps bag securely in place when rollator is open or folded
 • Lightweight, aluminum frame
 • Comes in retail box
Surace 600 απλό αμαξίδιο | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης

I-Walker Aluminum Rollator, 7″ Casters

 • Attractive, Euro-style design
 • Handle height easily adjusts with unique push button
 • Back support height easily adjust with tool-free thumb screw
 • Caster fork design enhances turning radius
 • 7″ front casters allow excellent steering and rolling comfort
 • Easily folds with one hand to ultra-compact size for storage
 • Plastic clip holds the I-Walker closed when frame is folded
 • Cross-brace design allows for side-to-side folding and added stability
 • Seat is durable and comfortable
 • Handsome and removable zippered storage bag with unique attachment to keep bag securely in place when I-Walker is open or folded
 • Lightweight frame
Squillina αμαξίδιο | RehabLine-Χρονόπουλος-Γουγής-Προσθετικά, Ορθοτικά και Τεχνητά Μέλη, Κηδεμόνες, Κοσμητική σιλικόνης, Αμαξίδια και τροχήλατα βοηθήματα στήριξης